Uppvärmning av växthus

Produktsidan för PV 1000, 1MW brännare, är kompletterad med bilder från en installation av en PV 1000 i en Osby Wirbex-S panna. Pannan som tidigare eldats med olja används till mer omfattande lokaluppvärmning, i det här fallet ett växthus på åtskilliga tusen kvadratmeter.
Som synes på bilderna ligger rökgastuberna samlade cirkulärt runt eldkammaren med öppningen mDSC_1085_red.jpgot luckan vilket medför att rökgaserna behöver vända tillbaka mot luckan innan de går ut i tuberna. En vanlig konstruktion på vattenmantlade oljepannor. Det är inga problem med att lågan vänder tillbaka för tidigt och askan får en jämn spridning, blir likvärdiga mängder sot i de övre som de nedre tuberna. PV 1000 brännarens smidiga format blir uppenbart då den inte tar mer plats än oljebrännaren som ersatts. Då en anläggning av denna storlek tidigare kunnat förbruka upp till två kubikmeter olja per dygn kan avskrivningstiden snarare räknas i månader än i år.

Publicerad i Övrigt

pv20-big4