Formler och omvandlingsfaktorer

Vid konvertering från t.ex. oljeeldning till pelletseldning finns det ett antal förhållanden och omvandlingsfaktorer som är bra att känna till för att lättare kunna göra jämförelser. Här nedan redogör vi för svaren på de vanligaste frågorna i ett försök att reda ut begreppen.

Jämförelse eldningsolja och träpellets

Hur många ton pellets går det åt för att ersätta en kubikmeter olja?
Genom att jämföra energiinnehållet i olja respektive pellets ges det att det åtgår ca 2 ton pellets för att ersätta 1 kubikmeter olja (eldningsolja 1). Resultatet fås av följande parametrar och beräkning.
Energiinnehåll olja: 9,9 kWh/l. Typiskt energiinnehåll i eldniningsolja 1.
Energiinnehåll pellets: 4,9kWh/kg. Kan varia något men 4,9 är ett normalt värde.
Beräkning:
f_pell_olja
Det lagringsutrymme som åtgår för att lagra 1 ton pellets är avhängt av pellets densitet, vikt per volymenhet. Det kan variera en del men ca 640 kg/m3 är ett normalt värde. Detta medför att 1 ton pellets får en volym på ca 1,56 kubikmeter.
Beräkning:
f_pell_dens
Som jämförelse kan nämnas att flis med motsvarande energiinnehåll kräver mer än 3 gånger så mycket utrymme

Oljebrännar- och panneffekt

Märkeffekten på pannor, och då speciellt äldre pannor, kan ofta vara angivna i enheten kcal/h. För att omvandla kcal/h till kW används omvandlingsfaktorn: 1000kcal/h = 1,16kW.
Resultat ges av följande beräkning:
1 kcal = 4,19 kJ
1 W = 1 J/s.
1 h = 3600 s.

f_kcal_kw
Är pannans oljeförbrukning i liter per timme känd går det utifrån energiinnehållet i oljan enkelt att räkna ut vilken effekt som panna och brännaren körs på. Utifrån uppgiften ovan, 9,9 kWh/l, fås att varje liter olja som förbrukas under 1 timme motsvarar effekten 9,9kW vilket för enkelhetens skull kan avrundas till 10 kW. En brännare och panna som förbrukar 20 l/h motsvarar således en effekt på knappt 200kW.

pv20-big4