PV 700

DSC_1596_red_3

Allmän information & tekniska specifikationer
Produktblad PV 350 – 1000 Ladda ner (PDF) pdficon_small
Maxeffekt: 700 kW
Effektområde 200 – 700 kW (11 effektlägen)
Förbränningskammare:
Luftkyld, rostfri stålram, överbyggd med keramiska plattor och isolering
Längd förbränningskammare:
540 mm
Bredd förbränningskammare:
500 mm
Höjd förbränningskammare:
430 mm
Askborttagning:
Automatiskt rörligt roster
Primärfläkt:
180 W
Sekundärfläkt:
180 W
Bränsletillförsel:
Intern matningsskruv
Motor till matning:
2 x 40 W
Detektor bränslenivå:
Optisk, infraröd
Flamdetektor:
Optisk, fotocell
Tändning:
Hetluft, 2 x 500 W
Säkerhetsutrustning
Smältande matningsslang
Smälter vid förhöjd temperatur.
Sprinkler
Temperaturstyrd vattensprinkler som släcker lågan vid förhöjd temperatur. Tryckvakt för övervakning av inkommande vatten.
Undertrycksvakt rökgaser
Undertrycksvakt som stänger av förbrännningen vid för lågt undertryck förbränningskammaren.
Batteribackup
Ger en kontrollerad avstängning i händelse av strömavbrott.
Övriga funktioner & optioner
Styrning av sekundärskruv
3-fas, effekt ≤ 0,55kW (1.6A)
Rökgasfläktsreglering
Option. Kontinuerlig hastighetsreglering av rökgasfläkten
mot önskat undertryck. Undertryckets börvärde är justerbart i displayen. Effekt rökgasfläkt: ≤ 0,75kW, 3-fas.
Justering av maximal effekt
Maxeffekten kan begränsas till; 200, 300, 400, 500, 600 respektive 700kW.
Temperaturreglering
Option. Kontinuerlig reglering av uteffekten mot önskad panntemperatur. Börvärdet för temperaturen justeras i displayen. Totalt 11st effektlägen. Inkluderar extern tempgivare.
Lambdavärdesreglering
Option. Primär och sekundärluft regleras kontinuerligt för att uppnå önskat lambdavärde på rökgaserna. Inkluderar extern lambdasond.
Extern askmatning
Styrsignal för att kontrollera extern askmatning.

 

Installationer