PV 50c

DSC_1153_red_2.jpg

Tekniska specifikationer
Maxeffekt: 50kW
Effektområde: 20-50kW (11 effektlägen)
Förbränningskammare: Luftkyld, rostfri brännkammare. Brännkammaren är uppbyggd av flera delar som går att byta var för sig för låga underhållskostnader.
Fläktar: Två separata, hastighetsreglerade, fläktar för primär respektive sekundärluft medför optimal förbränning inom hela effektområdet.
Bränsle: Träpellets, 6-8mm.
Tändning: Hetluft, 500W
Strömförsörjning: 230V, 3A
Effektförbrukning: 10W @ 20kW, 38W @ 50kW.
Förbrukning standbyläge: 3W
Askborttagning: Automatisk
Ljudnivå: 58 dB
O2: 5-8%
CO: 50-150ppm
Dimensioner:
Monteringsfläns 90mm, samma som för oljebrännare.
Längd: 560mm
Bredd: 235mm
Höjd: 285mm
Längd förbränningskammare: 255mm
Bredd förbränningskammare: 175mm
Höjd förbränningskammare: 180mm
Vikt: 17kg
Säkerhetsutrustning
Smältande matningsslang Smälter vid förhöjd temperatur.
Säkerhetstermostat För detektering av bakbrand.
Undertrycksvakt rökgaser Undertrycksvakt som stänger av förbrännningen vid för lågt undertryck i förbränningskammaren. Aktuellt undertryck visas i displayen.
Batteribackup Ger en kontrollerad avstängning i händelse av strömavbrott.
Övriga funktioner & optioner
Temperaturreglering Option. Kontinuerlig reglering av uteffekten mot önskad panntemperatur. Totalt 6st effektlägen. Inkluderar extern tempgivare.
Sparlåga Möjligt att ställa in brännaren för att bibehålla en sparlåga istället för att stänga av förbränningen helt.
Rökgasfläktsreglering Kontinuerlig hastighetsreglering av rökgasfläkten mot önskat undertryck.
Lambdasensor Förberedd för användande av lambdasensor.

Pris: 18 900kr exkl. moms (23 625kr inkl. moms)

Produktbilder

Installationer
PV 50b installerad i en varmluftspanna för lokaluppvärmning. Brännare, panna, skruv, skräddarsytt förråd och skorsten är offererat och levererat av pelletsbrannaren.se.