PV 100b

thumbnail_PV100a

Allmän information & tekniska specifikationer
Produktblad PV 100b & 180b Ladda ner (PDF) pdficon_small
Maxeffekt: 100kW
Effektområde: 50 – 100kW (6 effektlägen)
Förbränningskammare: Luftkyld, rostfri stålram, överbyggd med keramiska plattor.
Bränsle: Träpellets, 6-8 mm
Tändning: Hetluft, 500W
Strömförsörjning: 230V, 3A
Effektförbrukning: 30-80W (medel)
Förbrukning standbyläge: 3W
Askborttagning: Automatisk
Ljudnivå: 58 dB
O2: 5-8%
CO: <100ppm
Dimensioner:
Monteringsfläns 130mm, samma som för oljebrännare.
Längd: 746mm
Bredd: 297mm
Höjd: 283mm
Längd förbränningskammare: 331mm
Bredd förbränningskammare: 230mm
Höjd förbränningskammare: 221mm
Vikt: 38kg
Säkerhetsutrustning
Smältande matningsslang Smälter vid förhöjd temperatur.
Säkerhetstermostat För detektering av bakbrand.
Undertrycksvakt rökgaser Undertrycksvakt som stänger av förbrännningen vid för lågt undertryck i förbränningskammaren.
Batteribackup Ger en kontrollerad avstängning i händelse av strömavbrott.
Övriga funktioner och optioner
Temperaturreglering Option. Kontinuerlig reglering av uteffekten mot önskad panntemperatur. Totalt 6st effektlägen. Inkluderar extern tempgivare.
Rökgasfläktsreglering
Option. Kontinuerlig hastighetsreglering av rökgasfläkten
mot önskat undertryck. Undertryckets börvärde är justerbart i displayen.
Sparlåga Möjligt att ställa in brännaren för att bibehålla en sparlåga istället för att stänga av förbränningen helt.

Produktbilder
Bilder på PV 180b som visuellt är snarlik PV 100b pelletsbrännaren.