PV 180b

DSC_2230_red2

Allmän information & tekniska specifikationer
Produktblad PV 100b & 180b Ladda ner (PDF) pdficon_small
Maxeffekt: 180kW
Effektområde: 80 – 180kW (6 effektlägen)
Förbränningskammare: Luftkyld, rostfri stålram, överbyggd med keramiska plattor.
Bränsle: Träpellets, 6-8 mm
Tändning: Hetluft, 500W
Strömförsörjning: 230V, 3A
Effektförbrukning: 40-110W (medel)
Förbrukning standbyläge: 3W
Askborttagning: Automatisk
Ljudnivå: 58 dB
O2: 5-8%
CO: <100ppm
Dimensioner:
Monteringsfläns 130mm, samma som för oljebrännare.
Längd: 746mm
Bredd: 340mm
Höjd: 283mm
Bredd förbränningskammare: 310mm
Höjd förbränningskammare: 241mm
Vikt: 40kg
Säkerhetsutrustning
Smältande matningsslang Smälter vid förhöjd temperatur.
Säkerhetstermostat För detektering av bakbrand.
Undertrycksvakt rökgaser Undertrycksvakt som stänger av förbrännningen vid för lågt undertryck i förbränningskammaren.
Batteribackup Ger en kontrollerad avstängning i händelse av strömavbrott.
Övrig funktioner & optioner
Temperaturreglering Option. Kontinuerlig reglering av uteffekten mot önskad panntemperatur. Totalt 6st effektlägen. Inkluderar extern tempgivare.
Rökgasfläktsreglering
Option. Kontinuerlig hastighetsreglering av rökgasfläkten
mot önskat undertryck. Undertryckets börvärde är justerbart i displayen.
Sparlåga Möjligt att ställa in brännaren för att bibehålla en sparlåga istället för att stänga av förbränningen helt.

Produktbilder

Installationer
Bilder från en testinstallation av en PV 180a brännare i en Haga 150 varmluftspanna
avsedd för spannmålstorkning.