PV 30a och 30b

DSC_1080_red_2.jpg
Vår PV 30 brännare finns både i ett a och b utförande. Skillnaden mellan de två är att PV 30b har automatsotning av brännkammaren (kräver anslutning av tryckluft), i övrigt är de lika.

Tekniska specifikationer
Maxeffekt: 30kW
Effektområde: 14-30kW (6 effektlägen)
Förbränningskammare: Luftkyld, rostfri brännkammare med löst roster.
Fläktar: Hastighetsreglerade fläkt för primär och sekundärluft.
Bränsle: Träpellets, 6-8mm.
Tändning: Hetluft, 500W
Strömförsörjning: 230V, 3A
Effektförbrukning medel: 25-40W
Förbrukning standbyläge: 3W
Askborttagning: Manuell, löst roster.
Ljudnivå: 58 dB
CO: < 100ppm
Dimensioner:
Monteringsfläns 90mm, samma som för oljebrännare.
Längd: 570mm
Bredd: 230mm
Höjd: 240mm
Vikt: 12,5kg
Säkerhetsutrustning
Smältande matningsslang Smälter vid förhöjd temperatur.
Säkerhetstermostat För detektering av bakbrand.
Undertrycksvakt rökgaser Undertrycksvakt som stänger av förbrännningen vid för lågt undertryck i förbränningskammaren.
Batteribackup Ger en kontrollerad avstängning i händelse av strömavbrott.
Övriga funktioner & optioner
Automatsotning Endast på PV 30b. Pneumatisk uraskning av brännkammaren via externt ansluten tryckluft. En för ändamålet lämplig kompressor finns som tillbehör, se nedan.
Kompressor Tillbehör till den pneumatiska automatsotningen. Kapacitet: 23-25 l/min. Tryck: 4-5 bar. Anslutning: 230V och ca 150W effekt. Mått: L: ca 24cm, B: ca 14cm, H: ca 32cm. Tankvolym: 3l.
Temperaturreglering Option. Kontinuerlig reglering av uteffekten mot önskad panntemperatur. Totalt 6st effektlägen. Inkluderar extern tempgivare.
Sparlåga Möjligt att ställa in brännaren för att bibehålla en sparlåga istället för att stänga av förbränningen helt.
Rökgasfläktsreglering Option. Kontinuerlig hastighetsreglering av rökgasfläkten
mot önskat undertryck.

Pris PV 30a: 11 780 exkl. moms (14 725 inkl. moms)
Pris PV 30b: 13 640 exkl. moms (17 050 inkl. moms)

Produktbilder
Bilder på PV 30 brännaren i sitt ”a” utförande. PV 30b är visuellt sett likadan.