PV 1500

DSC_0662_red4

Allmän information & tekniska specifikationer
Maxeffekt 1500 kW
Effektområde 250 – 1500 kW (11 effektlägen)
Förbränningskammare:
Luftkyld, rostfri stålram, överbyggd med keramiska plattor och isolering
Dimensioner (L*B*H):
1429/890/780 mm
Mått förbränningskammare (L*B*H):
815/768/656 mm
Vikt
300 kg
Askborttagning:
Automatiskt rörligt roster
Bränsletillförsel:
Intern matningsskruv
Detektor bränslenivå:
Optisk, infraröd
Flamdetektor:
Optisk, fotocell
Tändning:
Varmluft, 1600 W
Säkerhetsutrustning
Matningsslang
Smälter vid förhöjd temperatur.
Sprinkler
Temperaturstyrd vattensprinkler som släcker lågan vid förhöjd temperatur. Tryckvakt för övervakning av inkommande vatten.
Undertrycksvakt rökgaser
Undertrycksvakt som stänger av förbrännningen vid för lågt undertryck i förbränningskammaren.
Batteribackup
Ger en kontrollerad avstängning i händelse av strömavbrott.
Övriga funktioner & optioner
Temperaturreglering
Option. Kontinuerlig reglering av uteffekten mot önskad panntemperatur. Börvärdet för temperaturen justeras i displayen. Totalt 11st effektlägen. Inkluderar extern tempgivare.
Lambdavärdesreglering
Option. Primär och sekundärluft regleras kontinuerligt för att uppnå önskat lambdavärde på rökgaserna. Inkluderar extern lambdasond.
Extern askmatning
Styrsignal för att kontrollera extern askmatning.