PV 20a och 20b

PV_20b_liten

Vår PV 20 brännare finns både i ett a och b utförande. Skillnaden mellan de två är att PV 30b har automatsotning av brännkammaren (kräver anslutning av tryckluft), i övrigt är de lika.

Tekniska specifikationer
Maxeffekt: 20kW
Effektområde: 10-20kW (6 effektlägen)
Förbränningskammare: Luftkyld, rostfri brännkammare med löst roster.
Fläktar: Hastighetsreglerade fläkt för primär och sekundärluft.
Bränsle: Träpellets, 6-8mm.
Tändning: Hetluft, 500W
Strömförsörjning: 230V, 3A
Effektförbrukning medel: 25-40W
Förbrukning standbyläge: 3W
Askborttagning: Manuell, löst roster.
Ljudnivå: 58 dB
CO: < 100ppm
Dimensioner:
Monteringsfläns 90mm, samma som för oljebrännare.
Längd: 540mm
Bredd: 220mm
Höjd: 240mm
Vikt: 11,5kg
Säkerhetsutrustning
Smältande matningsslang Smälter vid förhöjd temperatur.
Säkerhetstermostat För detektering av bakbrand.
Undertrycksvakt rökgaser Undertrycksvakt som stänger av förbrännningen vid för lågt undertryck i förbränningskammaren.
Batteribackup Ger en kontrollerad avstängning i händelse av strömavbrott.
Övriga funktioner & optioner
Automatsotning Endast på PV 20b. Pneumatisk uraskning av brännkammaren via externt ansluten tryckluft. En för ändamålet lämplig kompressor finns som tillbehör, se nedan.
Kompressor Tillbehör till den pneumatiska automatsotningen. Kapacitet: 23-25 l/min. Tryck: 4-5 bar. Anslutning: 230V och ca 150W effekt. Mått: L: ca 24cm, B: ca 14cm, H: ca 32cm. Tankvolym: 3l.
Temperaturreglering Option. Kontinuerlig reglering av uteffekten mot önskad panntemperatur. Totalt 6st effektlägen. Inkluderar extern tempgivare.
Sparlåga Möjligt att ställa in brännaren för att bibehålla en sparlåga istället för att stänga av förbränningen helt.
Rökgasfläktsreglering Option. Kontinuerlig hastighetsreglering av rökgasfläkten
mot önskat undertryck.

Pris PV 20a: 10 395 exkl. moms (12 994 inkl. moms)
Pris PV 20b: 12 400 exkl. moms (15 500 inkl. moms)

Produktbilder
Bilder på PV 20 brännaren i sitt ”a” utförande. PV 20b är visuellt sett likadan.